Hur kan vi hjälpa dig?

Vi anpassar våra tjänster efter dig och dina behov. Det finns inget uppdrag som är för stort eller för litet för oss – så var inte rädd att kontakta oss. Alla har olika behov av fastighetsskötsel och tillsammans med dig sätter vi upp en plan för din fastighet. Tack vare vår breda kompetens kan vi även hjälpa till med andra uppgifter som installationer av värmepumpar. Detta hoppas vi ska göra oss till det självklara valet för att sköta om din fastighet. Några av de tjänster vi erbjuder inkluderar de nedan.

JOUR – Vi stänger inte bara av vattnet!

Vår jourtjänst är den tryggaste på marknaden. När vi rycker ut på jour vid till exempel en vattenläcka åker vi inte bara ut och stänger av vattnet. När vi gör det skickar vi utbildade och auktoriserade VVS-tekniker eller elektriker. Det innebär att vi åtgärdar felet på ett professionellt sätt.

Städning

Vi lägger tillsammans med dig upp ett städschema som passar ditt behov. Det kan också vara flexibelt med fler intervaller på hösten och vintern när det kommer in mer snöslask, löv, grus etcetera i fastigheten.

Markskötsel

Vi erbjuder det mesta inom markskötsel. Det är ditt behov som styr. Vi erbjuder tjänster som gräsklippning, snöskottning, tömning av papperskorgar, och sandning. Kort sagt: Vi gör det du önskar!

Service & underhåll av undercentralen

Undercentralen är själva hjärtat i din fastighet. Det är viktigt att den är optimerad och fungerar bra utan att förbruka onödig energi. Oavsett om du har bergvärme eller fjärrvärme är uppvärmningen din största utgift. När våra fastighetsskötare ronderar fastigheten noterar vi dess förbrukningsvärden. Vi kan därför upptäcka och informera dig om något är fel och din förbrukning har skjutit i höjden utan att du upptäckt det. Vi kommer också med energibesparande åtgärder vid behov.